1977-09-25 Bejaarden Woningen Wirdumerweg


Previous (1977-09-05 Mevr. Vledder-Bolhuis 9) - Back to album - Next (1977-11-04 Aanleg Riolering Wirdum)


Created using Photomeister 2004 by Paessler GmbH