1972-01-21 Sloot naar de Wirdumerweg


Previous (1972-01-21 Kleilaan verdwenen door Ruilverkaveling) - Back to album - Next (1972-02-01 Boerderij Koster)


Created using Photomeister 2004 by Paessler GmbH