1964-08-28 Huurwoningen Kerkeweg Wirdum


Previous (1964-08-16 Wirdumerweg 47 Wirdum) - Back to album - Next (1964-08-28 Kerkeweg bij Koster)


Created using Photomeister 2004 by Paessler GmbH